อะไรอยู่ในแซนวิช

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169273042
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
13 cm. x 16 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Manday Press
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นายณัฐนันทน์ แนวมาลี
นักวาดภาพประกอบปก : 
นายณัฐนันทน์ แนวมาลี
บรรณาธิการ: 
นายณัฐนันทน์ แนวมาลี
บรรณาธิการบริหาร : 
นางชลธิชา แนวมาลี
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Manday Press
เครดิตอื่นๆ: 
บริษัทเคล็ดไทย จัดจำหน่าย
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดของหน้าปกหนังสือต้องการนำเสนอประเด็นคำถาม ที่มุ่งมาถึงตัวผู้รับสารที่ตรงกับชื่อและเนื้อหาของหนังสาือ "อะไรอยู่ในแซนวิช" โดยเนื้อหาในเล่มเป็นหนังสือภาพเกี่ยวกับการทดลองศิลปะ ในรูปแบบของแซนวิชกับภาพกราฟฟิกเชิงนามธรรมสองมิติสร้างจากประสบการณ์ผสมจินตนาการ จำนวน 11 บท เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามความเป็นไปได้ของภาษาภาพและภาพลักษณ์ของอาหารประเภทหนึ่ง โดยภาพรวมของเล่มต้องการสื่อสารถึงความเรียบง่าย มีพื้นที่ ให้งานศิลปซึ่งเป็นตัวเอกของเล่มทำงานในแต่ละหน้า และกำหนดขนาดขอรูปเล่มให้มีขนาดง่ายต่อการพกพาน่าสะสม โดยมีความหนาจากปกเป็นตัวช่วยเรียกน้ำหนัก ซึ่งใช้เป็นกระดาษจั่วปังหุ้มกระดาษที่มีเนื้อสัมผัสให้รู้สึกถึงคุณค่าของงานในเล่ม และเลือกใช้เทคนิคเย็บกี่เปลื่อยสันปกเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพของแซนวิช ในรูปแบบของหนังสือที่ปกหน้าและหลังเปรียบเป็นขนมปังและเนื้อในเล่มเป็นไส้แซนวิชประกบกัน