Lost in conversation

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-298-174-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
18 ซม.x 12.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
BUNBOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศิษฎา ดาราวลี
นักวาดภาพประกอบปก : 
November Club
บรรณาธิการ: 
ศิษฎา ดาราวลี
บรรณาธิการบริหาร : 
ศิษฎา ดาราวลี
โรงพิมพ์: 
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นงานฟิกชั่นแนวทดลอง จึงต้องการภาพประกอบเป็นลายเส้นแปลกตา สไตล์ภาพไม่ดูเป็นผู้หญิงเกินไป กับชื่อเรื่องแนว Typography แต่เลือกใช้คู่สีส้มโอลด์โรสกับสีน้ำเงินเข้มเพื่อให้ภาพรวมดูเบาลงและให้พื้นที่กับสีขาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับความ Lost ตามแนวทางของชื่อเรื่อง