ป๋องแป๋งอยากรู้

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163780133
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
8 x 8 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล, ธารินี เหลืองอารีพร
นักวาดภาพประกอบปก : 
มงคล หวานฉ่ำ
บรรณาธิการ: 
ธารินี เหลืองอารีพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
นักเขียน : สองขา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เด็กเล็กเป็นวัยสงสัยใคร่รู้ โดยเฉพาะร่างกายตัวเอง ภาพป๋องแป๋งเปิดดูสิ่งที่อยู่ในกางเกงในจึงกระตุ้นให้เด็กๆที่เห็นยิ่งเกิดความสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในนั้น อยากพลิกเข้าไปหาคำตอบในหนังสือทันที ร่วมถึงเด็กๆ วัยนี้จะชอบเลียนแบบ ลองทำท่าเปิดดูตามป๋องแป๋ง (ทำได้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เปิดแล้วเด็กๆ ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ดี ต้องให้พ่อแม่ช่วยอธิบาย) เป็นภาพปกที่ส่งเสริมให้เด็กอยากรู้และหาคำตอบนั่นเอง