วิถีวิจัย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163290786
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16.5 X24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
บรรณาธิการ: 
อาทิตย์ เคนมี
บรรณาธิการบริหาร : 
อธิคม คุณาวุฒิ
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
องค์ความรู้ในโลกนั้นเหมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ บทสมภาษณ์นักวิจัยอาวุโสในเล่มเป็นเหมือนการสะท้อนประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำในศาสตร์ของตน จุดร่วมก็คือ ความสงสัย การตั้งคำถาม (?) และแต่ละหยดของความรู้ก็นำมาซึ่งความตื่นตะลึง (!)