มันยากที่จะเป็นมลายู

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215189
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4x20.8cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มณฑล ประภากรเกียรติ ประภาพร ประเสริฐโสภา
นักวาดภาพประกอบปก : 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชน
ผู้จัดพิมพ์: 
มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หน้าปกนี้ตีความจากเนื้อหาบางส่วนที่อยู่ในหนังสือที่กล่าวถึงการถูกมองข้ามการให้ความช่วยเหลือต่อคนมลายู เนื่องด้วยเหตุผลที่คนไทยมองพวกเขาเป็นคน “มลายู” ภาพที่ออกมาจึงเป็นภาพที่เป็นทะเลอันเวิ้งว้าง แต่ไม่ได้นิ่งสงบ สีของน้ำทะเลมืด แผนด้วยความเย็นชา เป็นเส้นแบ่งกั้นที และแยกให้พวกเขาห่างไกล ยิ่งทำให้เรามีช่องวางในการให้ความหมายต่อคนมลายู