8 1/2 ริกเตอร์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9-786164-067080
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
10x18cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ,ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง,อนุสรณ์ ติปยานนท์
นักวาดภาพประกอบปก : 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
บรรณาธิการ: 
ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง
บรรณาธิการบริหาร : 
ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
การตีความจากรื่องในหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว จึงดึงเอาการเกิดคลื่นแผ่นดินไหว ทั้งรูปแบบเส้น ที่เกิดคลื่น ทั้งแบบวงกลม และคลื่นที่เป็นเส้นหยักขึ้นลงดูรุนแรง ไม่มั่นคงมาใช้ในการถ่ายทอดบนปกหนังสือเล่มนี้