แดงรวี

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169241225
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 cm x 18.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ไจไจบุ๊คส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิชญา โชนะโต
บรรณาธิการ: 
ณัฐกานต์ อมาตยกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ธนาคาร จันทิมา
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แดงรวี เป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ในยุคศิลปะ Psychedelic เส้นสายที่ผ่านทับกันจนยุ่งเหยิงแบบอิสระคือภาพจําที่สําคัญ ในฐานะคนออกแบบจึงอยากให้ แดงรวี เป็นตัวเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยด้วยการผสมศิลปะ Vorticism คือการตัดสลับช่องสีที่สื่อถึงความคลุมเครือรวมกับการสร้างรูปแบบ Typography ของระบบดิจิทัลเข้าไปให้เกิดเป็นภาพประหลาด-ฝาด-เฝื่อนเมื่อแรกเห็น มานิตา ส่งเสริม