รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160423101
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
นักวาดภาพประกอบปก : 
นันทชัย วิวิธศิริ
บรรณาธิการ: 
วาริณ วรรณประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา งามวัฒนจินดา
โรงพิมพ์: 
อักษรสัมพันธ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
สะท้อนให้เห็นความงดงามยิ่งใหญ่ของหัวใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งทิได้หมายถึงเพียงหัวใจเด็กๆ เท่านั่นแต่หัวใจที่มีความรักบริสุทธิ์ ก็ย่อมเป็นลักษณะสากลของมนุษย์ทุกวัยในทุกสังคม / ความหมายภาพ :เด็กหญิงยากจนคนหนึ่ง ยืนด้านล่างสุดของหุบเขา (ล่างสุดของสังคม) ถือโคมส้ม (ทำด้วยผลส้ม มีเทียนปักด้านใน) ที่ให้แสงสว่าง ให้กับคนที่เหนือกว่าทั้งวัยวุฒิและฐานะ / โทนสี : บรรยากาศค่ำคืน ก็ยังมีแสงสว่าง ถึงแม้เป็นเพียงแสงเพียงน้อยนิด / กลยุทธ์การตลาด : ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีของสังคมจีนยุดปัจจุบันป่านเรื่องราวของตัวละครหลักในเรื่อง