บ้านทุ่งเมืองลุง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
บ้านทุ่งเมืองลุง
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ / กฤษดา เส่งสงค์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ธนวัฒน์ เกียรติกังวานไชย
บรรณาธิการ: 
เรืองศิริ สายประสิทธิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
วาริน วรรณประสาท
โรงพิมพ์: 
พงษ์วรินการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
โจทย์ : เรื่องราวของการทำนาในพัทลุงของนักเขียน / แนวคิด : สื่อภาพแบบ Minimal โดยเอาเอกลักษณ์ของสิ่งสำคัญในเรื่องออกมาตัดทอน / ความหมายภาพ : เขาอกทะลุ > เอกลักษณ์ประจำเมืองพัทลุง, เด็กชายใสชุหนักเรียน ที่จูงความเดินไปตามทาง > สื่อถึงชีวิตของเด็กบ้านนาคนหนึ่ง / วัสดุ : กระดาษปก เคลือบด้าน และปั้มนูนบริเวณชื่อเรื่อง