ไม้หมอกกับก้อนหิน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160427246
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ทศพร แซ่ลี้
บรรณาธิการ: 
ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์, อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
H.N.Group
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
โจทย์ : เรื่องราวของเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงที่กลายเป็นเพื่อและที่ปรึกษาที่ดีใหเแก่กัน / แนวคิด : สื่อภาพแบบ Minimal โดยเอาเอกลักษณ์ของสิ่งสำคัญในเรื่องออกมาตัดทอน / ความหมายภาพ : เด็กชายและเด็กหญิงที่ทางรถไฟ > ซึ่งเป็นสถานที่ๆพวกเขาได้เจอกัน / วัสดุ : กระดาษปก เคลือบด้าน และปั้มนูนบริเวณชื่อเรื่อง