ท่ามกลางไทม์ไลน์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160419906
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
โรงพิมพ์: 
พิมพ์ดี
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
บรรณาธิการ: 
ณัฐชาย กฤตนิรัติศัย, อาจารีย์ สุทธิโรจน์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
โจทย์ : เรื่องราวชายคนหนึ่งที่รู้อนาคตของตัวเองผ่านไทม์ไลน์ในเฟสบุ๊คส์ / แนวคิด : สื่อภาพแบบ Minimal โดยเอาเอกลักษณ์ของสิ่งสำคัญในเรื่องออกมาตัดทอน / ความหมายภาพ : นานฬิกาที่เริ่มละลาย > เวลาที่เริ่มผิดเพี้ยน