เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160427482
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ธนวัฒน์ เกียรติกังวานไชย
บรรณาธิการ: 
ณัฐชาย กฤตนิรัติศัย, อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
ส.พิจิตรการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
โจทย์ : เรื่องราวเด็กชายคนหนึ่งที่ชอบคุยกับพระจันทร์ในสถานีรถไฟที่บ้านส้อง / แนวคิด : สื่อภาพแบบ Minimal โดยเอาเอกลักษณ์ของสิ่งสำคัญในเรื่องออกมาตัดทอน / ความหมายภาพ : ดวงจันทร์ คือ "เสียงเดือน" ในเรื่อง ที่ตัวเอกชอบพูดด้วย, ลายด้านหลัง > เป็นส่วนหน้าของรถไฟที่ถูกตัดทอน / วัสดุ : กระดาษปก เคลือบด้าน และปั้มนูนบริเวณชื่อเรื่อง