รอยสักชีวิต

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160427055
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ / กฤษดา เส่งสงค์
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิภาวี จันทรวงศ์
บรรณาธิการ: 
สุวพันธ์ ชัยปัตชา
บรรณาธิการบริหาร : 
วาริน วรรณประสาท
โรงพิมพ์: 
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
โจทย์ : เรื่องราวของชีวิตหลากหลายแบบของคนในคุก ผ่านทางรอยสัก / แนวคิด : สื่อภาพแบบ Minimal โดยใช้ภาพ vector ผสมภาพวาดลายเส้น เพื่อให้ภาพดูซอร์ฟลงไม่โหด / ความหมายภาพ : เงาโซ่ตรวน > สัญลักษณ์ของการอยู่ในเรือนจำ, ลายด้านหลัง > เป็นรอยสักที่ฮิตที่สุดในประเทศไทย / วัสดุ : กระดาษปก เคลือบด้าน และ ปั้ทนูนบริเวณชื่อเรื่อง