เกาะมหาสมบัติ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160427239
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิภาวี จันทรวงศ์
บรรณาธิการ: 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เรื่องราวการเดินทางผจญภัยทางทะเลของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง แนวคิด:สื่อภาพแบบ Minimal โดยใช้ภาพ vector ผสมภาพวาดลาดเส้น ความหมายภาพ : เรือพาย > ตัวเอกใช้เรือพายในการเดินทาง, แผนที่ที่ฉากหลัง > แผนที่เกาะมหาสมบัติ วัสดุ : กระดาษปก เคลือบด้าน และปั้มนูนบริเวณชื่อเรื่องและ symbol ด้านบนชื่อเรื่อง