ดินสอแท่งสั้น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160427383
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปวรวฤณ คัญชิตากร
บรรณาธิการ: 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
รุ่งแสงการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เรื่องราวของเด็กยากจน มีเพียงดินสอแท่งหนึ่งเขาฝันว่าสักวันจะเป็นเจ้าของแกลอรี แนวคิด : เล่าเรื่องทั้งหมดภายในหนึ่งภาพ โดยใช้ภาพ Vector แต่เป็นภาพวาด ความหมายภาพ : โดยมีความหมายของภาพ เด็กดินสอแท่งยาววาดกบ (ไม่มีต้นทุนชีวิต จึงวาดได้แต่กบลายเส้น) ผู้ใหญ่ดินสอแท่นสั่นวาดกบ (มีเงินทอง อยากลงสีกบก็ได้) แต่ไม่ว่าอย่างเขาเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ยังไงเป็นคนเดิม วัสดุ : กระดาษปก เคลือบด้านและปั้มนูนบริเวณชื่อเรื่อง