ซุนยัตเซ็น มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินจีน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740212027
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
บรรณาธิการ: 
ภาวินีย์ สังขรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดในการออกแบบ ใช้ภาพบุคคลผู้ถูกกล่าวถึงเป็นตัวสื่อสาร และภาพสถานที่สำคัญที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์บางส่วนที่เกิดขึ้นของมหาบุรุษแห่งแผ่นดินจีน ให้ลายกรอบภาพจีนให้ความรู้สึกทรงคุณค่า