Thailand Heritage Hotel : Chiang Mai | Chiang Rai

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-24-0
สำนักพิมพ์: 
Li-Zenn Publishing Limted
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
โรงพิมพ์: 
Tiger Printing
ขนาดรูปเล่ม : 
255 x 325 mm.
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการ: 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
ผู้จัดพิมพ์: 
นิธิ สถาปิตานนท์
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Thailand Heritage Hotel : Chiang Mai | Chiang Rai เป็นหนังสือที่รวบรวมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย โดยแต่ละโรงแรมจะมีเอกลักษณ์ ที่สื่อถึงภาคเหนือ หน้าปกของหนังสือจึงเลือกใช้เทคนิคผ้าไหมหุ้มปก เพื่อให้ความรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือ มีความเรียบหรู รวมไปถึงการปั๊มฟอยส์ทองเพื่อเพิ่มความหรูหรา เข้าไปให้กับปกหนังสือด้วย

Comments

elaboration, fluency