เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740212560
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ออกแบบปกโดยใช้ภาพลายเส้นจีน ที่สื่อถึงเทศกาลที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาของจีน ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักดี และเพิ่มสีสันสนใสมากขึ้น โดยทนสีหลักจะเป็นแดงเหลือง สีที่สื่สารสัญลักษณ์แห่งความเป็นจีน