เวียดนามเที่ยวเอาเรื่อง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
974-978-02-0998-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2555
ขนาดรูปเล่ม : 
146x220 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
บรรณาธิการ: 
เตือนใจ นิลรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
นำเอาภาพสวยๆ สถานที่น่าสนใจในเล่ม มาไว้บนปก เพื่อให้น่าสนใจ จัดวางตามเเนวเส้นกิด จัดระยะของภาพให้ไม่รกจนเกินไป เพื่อเน้นสถานที่ต่างๆในเล่ม

Comments

หนังสือนำเที่ยวที่ชวนอ่าน กับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เวียดนาม ที่อ่านเเล้วเพลิดเพลิน ทั้งนี้ยังมีสถานที่สำคัญ ภาพสวยๆที่ถ่ายทอดไปกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี