ส่รรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740212935
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
นักวาดภาพประกอบปก : 
สมใจ นิ่มเล็ก
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นการใช้ภาพสเก็ตของอาจารย์ สมใจ นิ่มเล็ก ทับซ้อนกับสถาปัตยกรรมจริงให้เห็นถึงมิติและง่ายต่อการจินตนาการของผู้อ่าน