วัฒนธรรมแต้จิ๋ว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-38800-9-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ขวัญนภา นารินคำ
บรรณาธิการบริหาร : 
จรัญ หอมเทียนทอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
วัฒนธรรมจีนที่เข้ามาในไทยนั้นมีหลากหลาย แต่ละแห่งล้วนมีประเพณี ศิลปะ อาหาร ภาษาที่โดดเด่น แต่วัฒนธรรมจีนที่เข้าในไทยและแนบแน่นกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานคือวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่คนทั้งหลายล้วนรู้จักหรือจดจำได้คืออุปรากรจีน หรืองิ้ว การใช้ภาพใบหน้านักแสดงงิ้ว จึงสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างกระชับ ทั้งยังสร้าง visual ที่แปลกตาและน่าสนใจ

Comments

originality, elaboration

Pink Blue Black Orange's picture

สวย