Revolution 2.0: ปฏิวัติ 2.0

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-32128-6-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2555
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
บรรณาธิการบริหาร : 
ปกป้อง จันวิทย์ และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.openworlds
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพถ่ายปก: MaguedW. Ramsis
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Revolution 2.0: ปฏิวัติ 2.0 คือหนังสือที่เขียนโดย Wael Gonim ผู้ริเริ่มการประท้วงต่อรัฐบาลของนายฮอสนี มูบารัค ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติในโลกอาหรับ หรือ Arab Spring ส่วนที่สำคัญของหนังสือคือ Wael Gonim ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ facebook ในการเรียกร้องให้ผู้คนออกมาประท้วง พลังของ facebook ที่ Wael Gonim ใช้ได้แพร่หลายและทรงพลัง เกิดการปฏิวัติในเชิงสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ๆ ด้วยสื่อออนไลน์ ผมออกแบบโดยใช้ภาพของผู้ประท้วงนั่งสะบัดธงชาติอียิปต์อยู่บนยอดเสา ภาพของผู้ประท้วงที่ไม่พอใจวางไว้ที่ปกหลัง เลข 2.0 อันคือชื่อสำคัญของหนังสือถูกวางแบ่งแยกที่ปกหลังและหน้า หากเห็นแต่เพียงปก อาจเห็นแต่เพียงเลขศูนย์ เมื่อพลิกไปปกหลังจึงเห็นเลข 2 ซึ่งก็คือวิวัฒนาการทางการแสดงออกของประชาชนคนรุ่นใหม่ นอกนั้นข้อความที่ Wael Gonim เคยโพสท์ไว้จริงก็ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่หน้าปก สื่อถึงการอัดแน่นด้วยข้อความของการต่อสู้และการต่อสู้ผ่านข้อมูลและเทคโนโลยี

Comments

แจ่ม