ปักกิ่งในความทรงจำ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740212829
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
เครดิต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
บรรณาธิการ: 
สุพรรณี สงวนพงษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวทางการออกแบบใช้ภาพเชิงสัญลักษ์ที่สื่อถึง วิถีชีวิตที่ผู้เขียนได้ไปประสบพบเจอในประเทศจีน โดยในภาพพื้นหลังจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้เขียนพบเจอ มาเป็นส่วนเสริมในเรื่องราว