ม่อนน้อยที่รัก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740212218
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปาริชาติ เวียงทอง
บรรณาธิการ: 
เตือนใจ นิลรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดการออกแบบแสดงถึงความอบอุ่น ด้วยสี และเทคนิคการวาด โดยภาพหลักที่ใช้เป็นปกจะมีเนื้อหาต่อเนื่องไปถึงปกหลัง ภายในภาพจะบอกเล่าเรื่องราวหลักที่เกิดในเล่ม บรรยากาศ และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่ม