ราชันผู้พลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมือง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740213291
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศศิณัฏฐ์ กิจศุภไพศาล
บรรณาธิการ: 
ทิมา เนื่องอุดม
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดในการออกแบบใช้ตภาพในเล่มดัดแปลงเพื่อบอกเล่าเรื่องราว โดยประยุกต์จากฉบับต่างประเทศเป็นแนวทาง