No More Mr. Nice Guy / พอกันที !! ผู้ชายแสนดี

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7832-10-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 ซม. x 19 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
OMG BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Popzyology (พัชพล บินมูอิน)
บรรณาธิการ: 
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา / อนุชา ธีรานุวัฒน์ / ปรีชา สุนทรวิวัฒน์ / กนกธิป ยั่งยืน
บรรณาธิการบริหาร : 
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บจก. โอ้ พระเจ้า พับลิชชิ่ง
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือที่จะอธิบายว่าทำไมผู้ชายที่เป็นคนแสนดีมักมีชีวิตในหลายๆ ด้านที่ไม่สุขสม และให้แนวทาง ข้อคิด ที่ทำให้ผู้อ่าน ปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากอาการ 'แสนดี' กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ จากข้างใน และมีความสุขเสียที / แนวคิดในการออกแบบ เลือกภาพมือที่ชูขึ้นมา ซึ่งเป็นภาพจำของสัญลักษณ์การลุกขึ้นต่อสู้ แสดงพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ให้เป็นไปตามต้องการ