Night / คืนดับ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7832-03-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
14.2 ซม. x 20.7 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
OMG BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Popzyology (พัชพล บินมูอิน)
บรรณาธิการ: 
ปรีชา สุนทรวิวัฒน์
บรรณาธิการบริหาร : 
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
โรงพิมพ์: 
ออฟเซ็ท ครีเอชั่น
ผู้จัดพิมพ์: 
บจก. โอ้ พระเจ้า พับลิชชิ่ง
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพถ่ายปกหน้า : Håvard Kristoffersen / ภาพถ่ายปกหลัง : humusak2
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
บันทึกชะตาชีวิตของครอบครัวเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถึงความทรงจำอันโหดร้ายในค่ายกักกันเชลยของทหารนาซี / แนวคิดในการออกแบบ เลือกภาพลวดหนามแสดงถึงการกักขังอิสรภาพที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ คล้ายการหยดน้ำเพื่อแสดงถึงควาสูญเสียอันเจ็บปวดของเชลยสงคราม