เมล็ด ไข่ไก่ เเละเจ้าหญิงนิทรา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-0985-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2555
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 18.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
นักวาดภาพประกอบปก : 
โอม ชนิตราภิรักษ์
บรรณาธิการ: 
เตือนใจ นิลรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือสารคดีเด็ก ที่อยากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดพืช ภาพประกอบที่ใช้จึงเลือกใช้ตามเนื้อหาของเรื่อง เด็กซึ่งเป็นคนสำคัญของเรื่องเป็นจุดเด่นในคาเรคเตอร์ที่เเสดงถึงการค้นคว้า อยากรู้ เเละมีกิมมิก ของเมล็ดพืชต่างๆ ให่น่าสนใจ สนุก เเละน่าหยิบอ่าน

Comments

หนังสือสารคดีเด็ก น่าหยิบอ่านด้วยภาพประกอบน่ารัก