ครูครับ..เราจะสู้เพื่อฝัน : Dead Poets Society

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7832-04-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
12.5 ซม. x 17.2 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
OMG BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Popzyology (พัชพล บินมูอิน)
นักวาดภาพประกอบปก : 
Popzyology (พัชพล บินมูอิน)
บรรณาธิการ: 
รศ.ดร.อมร แสงมณี
บรรณาธิการบริหาร : 
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
โรงพิมพ์: 
ออฟเซ็ท ครีเอชั่น
ผู้จัดพิมพ์: 
บจก. โอ้ พระเจ้า พับลิชชิ่ง
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ในวาระครบรอบ 25 ปี ของ Dead Poets Society หนึ่งในวรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสร้างเป็นภาพยนต์ที่มีผู้ชมประทับใจมากที่สุด การออกแบบจึงนำภาพที่คนจดจำได้ดีมาทำเป็นภาพประกอบ เลือกโทนสี แดง ดำ ทอง เพื่อให้ความรู้สึกเลอค่าสมกับการฉลองครบรอบในการจัดพิมพ์ครั้งนี้