EAT MOVE SLEEP: กิน หลับ ขยับตัว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-78851-9-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.openworlds
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือแนวสุขภาพมักจะใช้ภาพผู้เขียน, คนออกกำลัง, คนกินอาหารที่ดี หรือกำลังยิ้มแย้มแจ่มใส ผมอยากออกแบบในแนวทางที่ต่างออกไป ส่วนหนึ่งเพราะหนังสือมีชื่อที่ติดหู อ่านง่าย ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความหมายได้เร็ว (Eat Move Sleep) การนำ keyword ดังกล่าวมาสื่อสารในเชิง visual จึงน่าสนใจ อีกทั้งหนังสือยังมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของทั้ง 3 สิ่ง และการสร้างสมดุลย์ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน : Eat แทนด้วยภาพแอปเปิ้ล, Move แทนด้วยกราฟิคดวงอาทิตย์ สื่อถึงช่วงเวลากลางวัน เวลาของการใช้ชีวิตและเคลื่อนไหว และ Sleep แทนด้วยกราฟิคพระจันทร์เสี้ยว สื่อถึงช่วงเวลาของการพักผ่อน ภาพรวมของการออกแบบจึงเน้นความเรียบง่าย สีสันเฉดสดใส (การกระตุ้น) และการสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา