สิ่งมีชีวิตในโรงแรม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-32714-6-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
a book
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
นทธัญ แสงไชย
บรรณาธิการบริหาร : 
ภูมิชาย บุญสินสุข
โรงพิมพ์: 
อักษรสัมพันธ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. a book
เครดิตอื่นๆ: 
ทำหุ่นคุกกี้ที่หน้าปก-อนุรดี ลิขิตมุ่งมงคล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
สิ่งมีชีวิตในโรงแรม (Full board edition) คือการรวมบทความจากหนังสือ 2 เล่มของวิชัยเข้าไว้ด้วยกัน เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวเบื้องหลังและชีวิตของผู้เขียนขณะทำงานเป็น พนง.ต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่ง น้ำเสียงของข้อเขียนเน้นความสนุกสนาน โดยเฉพาะเรื่องเล่าของแขกที่เข้ามาพัก การออกแบบปกจึงไม่เพียงแต่สะท้อน character ของอาชีพ พนง. โรงแรมของผู้เขียน แต่ยังคือการออกแบบการ 'เปิดเผย' เรื่องราวที่สนุกสนานเหล่านั้น ปกจึงถูกออกแบบให้ภาพ 2 ภาพทับซ้อน ภาพแรกคือ คุกกี้รูป Bellboy (character อาชีพของผู้เขียน) เมื่อเปิดปกที่ไดคัทออกจะเจอภาพคุกกี้ในชุดลำลองที่แตกร้าว ซึ่งก็คือเรื่องราวส่วนตัวอันขำขันที่ถูกเล่าอยู่เบื้องหลังอาชีพ พนง. โรงแรมของผู้เขียนนั่นเอง

Comments

Pink Blue Black Orange's picture

ไอเดียในการใช้ภาพประกอบ รวมถึงการใช้เทคนิคในการพิมพ์ ทำได้หนังสือมีความน่าสนใจและถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน

ตรงโจทย์