The E-Myth Revisited / เป็นเจ้าของกิจการที่รุ่งทะยานเกินใคร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7832-16-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 20.7 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
OMG BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Popzyology (พัชพล บินมูอิน)
บรรณาธิการ: 
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา / อนุชา ธีรานุวัฒน์ / ปรีชา สุนทรวิวัฒน์ / กนกธิป ยั่งยืน
บรรณาธิการบริหาร : 
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บจก. โอ้ พระเจ้า พับลิชชิ่ง
เครดิตอื่นๆ: 
Light Bulb Illustration: freedesignfile.com
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นหนังสือที่แนะนำเคล็ดลับ วิธีคิด ให้กับเจ้าของกิจการในทุกระดับชั้น / แนวคิดในการออกแบบ ใช้หลอดไฟ และโทนสีที่เลือกใช้เป็นโทนสว่าง เพื่อสื่อถึงการเกิดไอเดียใหม่ๆ การมีแสงสว่างในการแก้ปัญหาธุรกิจ