บันทึกช่วยจำ : หลักคิดและทัศนคติ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-508-988-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
นักวาดภาพประกอบปก : 
Wrongdesign
บรรณาธิการ: 
นันทกา สิทธิมงคล
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
บันทึกช่วยจำ มีลักษณะการเขียนเหมือนบทบันทึก สอดแทรกไปด้วยเกร็ดความรู้และข้อคิดที่น่าสนใจ, ผู้เขียน–ดร.วิชิต ณ ป้อมเพชร เป็นปราชญ์ งานเขียนจึงเต็มไปด้วยข้อมูลที่อัดแน่น และเรื่องราวหลายบทตอนที่สะท้อนมิติทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ทิศทางการออกแบบจึงใช้ภาพหลักเป็นสมุดบันทึก เพื่อสะท้อนข้อเขียนและข้อคิดเห็นในเชิงส่วนตัวของผู้เขียน เพิ่มเติมรายละเอียดด้วยภาพตามเนื้อหาของเล่ม เส้นกราฟฟิคที่เรียบง่ายช่วยดีไซน์ไม่ให้ดูเป็นตำราจนเกินไปนัก และทำให้ภาพรวมของงานออกแบบมีความร่วมสมัย ซึ่งจะทำให้เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ทั้งผู้อ่านยุคเก่าและผู้อ่านรุ่นใหม่