ตำราพิชัยสงครามซุนวู : ศิลปะการขาย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-508-989-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
นักวาดภาพประกอบปก : 
Wrongdesign
บรรณาธิการ: 
นันทกา สิทธิมงค
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
The Art of War ของ Sun Tzu ออกแบบก่อน ถัดมาที่ออกแบบคู่กันคือ The Art of War ของ Wu Qi และ ไตรยุทธศิลป์, 2 เล่มหลังนี้เคยร่างแบบไว้อีกอย่าง แต่เมื่อได้อ่านและสืบค้นก็ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าตำราพิชัยสงครามที่เคยเข้าใจมานั้นเขียนโดยผู้เขียนต่างกัน เนื้อหาบางอย่างอาจคล้ายกัน แต่เนื้อหาหลายอย่างก็ต่างกัน เมื่อเข้าใจ ทิศทางการออกแบบก็เปลี่ยนไป ภาพดาบที่สมบูรณ์จึงถูกนำมาใช้คิดเป็นแบบปก นัยว่าหากอ่านแต่เพียงเล่มใดเล่มหนึ่งก็ไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ การอ่านได้จบครอบครองครบสามเล่ม ก็น่าจะทำให้เกิดปัญญา–ปัญญาที่สามารถมองเห็น 'ดาบ' อันแท้จริง

Comments

เฉียบคม