White Fang (ไวท์แฟง)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-91376-0-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2555
ขนาดรูปเล่ม : 
127 x 185 mm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
เรียงรัน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
มนิศา เล็กประยูร
บรรณาธิการ: 
นิภา เผ่าศรีเจริญ
บรรณาธิการบริหาร : 
ปิญณ์ชาน์ เหล็กเพชร
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.เรียงรัน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ไวท์แฟง โดย Jack London เรื่องราวของไวท์แฟง หมาป่าที่เติบโต เรียนรู้ชีวิต จนท้ายที่สุดถูกเรียกขานอย่างให้เกียรติว่า "หมาป่าผู้พิทักษ์" เรื่องราวเล่าผ่านสายตาของหมา ทิ้งระยะห่างให้เราซึ่งเป็นผู้อ่านได้มอง คาบเกี่ยวไปกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การสร้างชาติของอเมริกายุคตื่นทอง และฉากหลังคือป่าและความหนาวเหน็บจากหิมะที่โหดร้าย ภาพปกจึงใช้ตัวละครหลัก–ไวท์แฟง ยืนตระหง่านจ้องออกมาจากปก และลายเส้นของนักวาดภาพประกอบที่ดิบ แต้มสีแดงที่ดวงตา และทิ้งที่ว่างด้วยสีโทนเทาสะท้อนความหนาว ความเวิ้งว้าง และความลึกลับของป่าในฤดูหนาว

Comments

-