ความนัยไชนีส

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-406-832-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
afterword
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Rabbithood Studio
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ชาดา เตรียมวิทยา
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท ธนาเพรส จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ด้วยความที่หนังสือวางตัวอยู่ในหมวดหมู่หนังสือสอนภาษาจีน งานออกแบบเนื้อในจึงถูกคิดบนพื้นฐานของการพยายามช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจบทเรียนได้ง่ายที่สุด ขณะเดียวกันก็สับสนกับรายละเอียดต่างๆ น้อยที่สุด จนได้แนวคิดเรื่องการใช้โครงสร้างของพื้นที่แบบช่องมาแทนการวางเนื้อหาไปตามลำดับแบบที่ผู้อ่านคุ้นเคย เพื่อแยกรายละเอียดของเนื้อหาส่วนต่างๆ ออกจากกันให้ชัดเจน ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกคล้ายกับหนังสือภาษาจีนที่เขียนในช่องตารางแต่พลิกแพลงขึ้น ด้วยความที่ตัวอักษรจีนนั้นเป็นอักษรภาพและมีหน้าตาค่อนข้างใกล้เคียงกันสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษา งานออกแบบเนื้อหาในแต่ละบทจึงกำหนดให้มีตัวอักษรในบทนั้นๆ กำกับอยู่ทุกหน้า เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ไม่ต้องเปิดย้อนกลับไปกลับมาขณะที่กำลังทำความเข้าใจตัวอักษรนั้นๆ