การเดินทางของปิ่นโต

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167895062
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x21cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ปัณณ์บุ๊ค
นักวาดภาพประกอบปก : 
ลัดดาวัลย์ แจ่มศรี
บรรณาธิการ: 
สุพัตรา สุขสวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุจิตรา บุญขจร
โรงพิมพ์: 
โอ.เอส พรินติ้งเฮ้าส์
ผู้จัดพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนคู่คิด