เงาสยาม ยามผลัดแผ่นดินพระนารายณ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978974027689
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2554
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3x24 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
บรรณาธิการ: 
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพลายเส้นทหารชาวต่างชาติ คัดลอกจากลายรดน้ำปิดทองบนตู้พระไตรปิฎก วัดอนงคาราม