จัดร้านรับล้าน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167895086
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14x18.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ปัณณ์บุ๊ค
นักวาดภาพประกอบปก : 
mayajamsri
บรรณาธิการ: 
รัชตวดี จิตดี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุจิตรา บุญขจร
โรงพิมพ์: 
โอ.เอส พรินติ้งเฮ้าส์
ผู้จัดพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนคู่คิด