ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167135915
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
ขนาดรูปเล่ม : 
6.7 x 8.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อำภา พงษ์พานิช
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิพรรณ สุขสบาย
บรรณาธิการ: 
บัญญัติ พันสุรีย์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท เอส เอส โปรอาร์ต จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ต้นไม้ใหญใหญ่ ในเมืองเล็กเล็ก หนังสือสำหรับเด็ก 7-10 ปื รูปแบบรูปเล่มแต่ละหน้าต้องการเน้นถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์ป่าไม้ ภาพแต่ละหน้าจึงใช้คนป่าในเมืองเล็ก ๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยวางเรื่องราวสั้น ๆ เข้าใจง่าย ใช้คำไม่ยาก และเน้นคำว่า ใหญ่ใหญ่ เล็กเล็ก ตามชื่อของเล่ม