เจ้าหนอนจอมแทะ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789748389943
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2552
ขนาดรูปเล่ม : 
8 x 8 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อำภา พงษ์พานิช
นักวาดภาพประกอบปก : 
ญาณินี จิตเสรี
บรรณาธิการ: 
อรอนงค์ บุญเพ็ง
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เจ้าหนอนจอมแทะ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี รูปแบบรูปเล่ม ต้องการสื่อถึงกิจกรรมภาพพับตัดและเรื่องรูปทรงต่าง ๆ จึงใช้เทคนิคการเจาะหนังสือ โดยพับครึ่งแล้วตัด เมื่อกางออกมาก็จะได้รูปทรงต่าง ๆ การดำเนินเรื่องใช้หนอนทุกหน้า โดยเจ้าหนอนชอบแทะหนังสือ เมื่อแทะหนังสือสีม่วงก็จะจินตนาการว่าเป็นองุ่น เมื่อแทะเสร็จพอเปิดหนังสือ(หรือกางกระดาษที่พับครึ่ง) ก็จะเห็นว่าได้รูปทรงอะไร นอกจากจะสร้างความสนุกให้เด็ก ๆ ยังป็นการสร้างความเข้าใจทำให้เด็กเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น