ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาเซียน เล่ม 1

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167447544
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อำภา พงษ์พานิช
นักวาดภาพประกอบปก : 
เฉลิม อัคคะพู, สมชาย ปานประชา
บรรณาธิการ: 
บัญญัติ พันสุรีย์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท เอส เอส โปรอาร์ต จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาเซียน เล่ม 1 หนังสือสำหรับเด็ก 7-10 ปื รูปแบบรูปเล่มจะเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลาต่าง ๆ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์อาเซียน จะทำให้เด็ก ๆ เห็นความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงของเหตุกาณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถเปรียบเทียบได้ว่าในช่วงเวลานั้น ๆ เกิดเหตุการณ์ใดบ้าง มีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร เป็นวิธีที่ช่วยสื่อสารให้เด็กได้เข้าใจง่ายขึ้น