ปัญญา ชา จีน (ฉบับปกแข็ง)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-01-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 cm x 17.1 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปัญญา ชา จีน ถ่ายทอดภูมิปัญญาของมหาปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนในยุคบุรพกาล หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mini Classic Series ของสำนักพิมพ์ ชุดหนังสือที่มุ่งมั่นนำเสนอภูมิปัญญาจากโลกตะวันออก การออกแบบจึงสอดคล้องต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกันกับเล่มอื่นๆ เช่น เยิรเงาสลัว และขลุ่ยไม้ไผ่ โดยเราได้ผลิตฉบับปกแข็งแบบ Limited Edition ขึ้นมา เลือกใช้กระดาษหุ้มปกที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนเนื้อผ้า ภายในคัดสรรภาพวาดแลพภาพพิมพ์ที่สื่ออารมรณ์ของหนังสือ รวมทั้งใช้ถ้วยชาเป็นตัวเดินเรื่อง เหมือนเชิญชวนผู้อ่านจิบชาไประหว่างเพลิดเพลินกับตัวอักษร