เมฆน้อยลอยละลิ่ว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789743423994
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2551
ขนาดรูปเล่ม : 
8 x 8 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เกริกกิจ เพิ่มเสนีย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ญาณินี จิตเสรี
บรรณาธิการ: 
บัญญัติ พันสุรีย์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เมฆน้อยลอยละลิ่ว หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี รูปแบบรูปเล่ม ต้องการสื่อถึงกิจกรรมอนุกรม จึงใช้เทคนิคนำภาพตัวละครในเรื่องมาทำไดคัทแล้วประกอบลูกเล่นในหนังสือเพื่อให้ภาพเลื่อนขึ้นลงได้ เสียบย้ายตำแหน่งได้ เพื่อทดสอบการทำกิจกรรมอนุกรมของเด็ก ๆ เป็นวิธีที่ช่วยสื่อสารให้เด็กได้เข้าใจง่ายขึ้นและสร้างความสนุกมากยิ่งขึ้น