เอ๊ะเอ๋ เอิงเอย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786165412308
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
23 ซม. x 23 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
คิดบวก
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณัฐพล ชัยวัฒน์
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิภาวี จันทรวงศ์
บรรณาธิการ: 
เกวลิน ชุ่มช่างทอง
บรรณาธิการบริหาร : 
ดร.ขัตติยดา ไชยโย
โรงพิมพ์: 
บริษัท สยามไทเกอร์ อินแทคท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างพ่อกับแม่ ทั้งรูปลักษณ์และความชอบต่างๆ ที่พ่อกับแม่มีต่างกัน โดยใช้เทคนิคการเปิดปิดภาพเข้ามาช่วย เพื่อเน้นให้เด็กเห็นจุดที่แตกต่างนั้นชัดเจนขึ้น