ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167135328
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เกริกกิจ คงภิวัฒนา
นักวาดภาพประกอบปก : 
พัดชา ดิษยนันทน์
บรรณาธิการ: 
ธารินี เหลืองอารีพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว หนังสือสำหรับเด็ก 4-10 ปี รูปแบบรูปเล่มต้องการสื่อถึงการแบ่งปัน แต่ละหน้าจึงจัดวางนาคน้อยผู้มีน้ำใจให้โดดเด่นและเป็นตัวเอกในการดำเนินเรื่อง บางหน้ามีการใช้ภาพแยกช็อตซึ่งจะเป็นการเปรียบเที่ยบให้เห็นถึงพฤษติกรรมความต้องการของสัตวแต่ละตัวได้ชัดเจน ภาพในเรื่องส่วนใหญ่จะออกโทนดำ เพื่อสร้างให้แสงระยิบระยับของดาวที่ส่องมากระทบน้ำในเวลาค่ำคืนโดดเด่นขึ้นมา