เสียดายคนอินเดียไม่ได้อ่าน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163270047
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
อะบุ๊ก
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
บพิตร วิเศษน้อย
นักวาดภาพประกอบปก : 
บพิตร วิเศษน้อย
บรรณาธิการ: 
ภูมิชาย บุญสินสุข
บรรณาธิการบริหาร : 
ภูมิชาย บุญสินสุข
โรงพิมพ์: 
บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือบันทึกการเดินทางสู่อินเดียของ ใบพัด ที่เราอยากให้ได้บรรยากาศของการเดินทางไปอินเดียด้วยกัน จึงพยายามออกแบบให้ได้บรรยากาศเต็มที่ ด้วยสีสันลวดลายในแต่ละหน้า ลูกเล่นต่างๆ ทั้งแผ่นพับใบปลิว และกระดาษที่เลือกใช้แตกต่างกันไปในแต่ละบท เพื่อให้สัมผัสและความรู้สึกที่ตรงกับเนื้อหาที่สุดเวลาอ่าน