ก่อนความหมายจะหายลับ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169156109
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2556
ขนาดรูปเล่ม : 
10.5 ซม. x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
กลุ่มพิมพ์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
นักวาดภาพประกอบปก : 
pausaholic
บรรณาธิการ: 
จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่อง แต่ละเรื่องต่างมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่จุดร่วมของเรื่องสั้นทั้งหมด เกี่ยวข้องกับการตามหาตัวตนที่สูญหายไป โดยที่นักเขียนอุปมาตัวละครเสมือนสัตว์ที่ตามหาร่องรอยของตนเองกลับไปยังป่า ภาพประกอบปกจึงออกมาเป็นสัตว์ตัวขาด นอกจากจะสื่อความโดยรวมของเล่มแล้ว ยังสร้างข้อสงสัยต่อผู้อ่าน ผู้ออกแบบใช้ปกหุ้มโดยไม่ใส่เรื่องย่อหรือเนื้อหาบางส่วนในปกหลัง เพื่อชักจูงให้ผู้อ่านเปิดปกหุ้มเข้าไปอ่านเนื้อหาบางส่วนในปกหลังแทน

Comments

fluency

ใจหาย