ฝัน (ไม่)ร้ายของค้างคาวน้อย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163780034
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
9x9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เกริกกิจ เพิ่มเสนีย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
กัมปนาท สังข์สร
บรรณาธิการ: 
ธารินี เหลืองอารีพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ฝัน(ไม่)ร้ายของค้างคาวน้อย หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปื เป็นเรื่องราวแม่กับลูกค้างคาว รูปแบบภาพจึงเน้นสื่อให้เห็นความรักความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก ภาพตัวละครจึงเน้นใหญ่และเห็นรายละเอียดภาพชัดเจน สีภาพค่อนข้างละมุมเพื่อให้คนอ่านรู้สึกอบอุ่น การวางตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินเข้ม เพื่อสื่อให้เห็นถึงเวลากลางคืน