London Scene

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163271068
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
16.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
อะบุ๊ก
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
บพิตร วิเศษน้อย
นักวาดภาพประกอบปก : 
โอ๊ต มณเฑียร
บรรณาธิการ: 
ทรงกลด บางยี่ขัน
บรรณาธิการบริหาร : 
ภูมิชาย บุญสินสุข
โรงพิมพ์: 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นต์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของ โอ๊ต มณเฑียร ผู้เคยไปเรียนและทำงานด้านศิลปะอยู่ในลอนดอน หน้าปกจึงเลือกใช้สิ่งที่แทนตัวผู้เขียนได้ดีที่สุดนั่นคือชิ้นงานศิลปะแบบคอลลาจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวผู้เขียน มีการใช้สีพิเศษตรงชื่อหนังสือเพื่อความโดดเด่น และแทนความจัดจ้านของลอนดอน เนื้อหาด้านใน และตัวผู้เขียนเอง